view all users

Jan Poolen

Started juggling on the 28th October 2009. Edge member since 31st August 2013.

Pleidooi voor onzekerheid

Veel politici hebben een broertje dood aan de onzekerheid en relativisme, zij gaan voor duidelijkheid en rechtlijnigheid hoe ongenuanceerd dan ook.
Het ruwe debat dat daardoor ontstaat heeft zijn eigen idioom., met termen als 'ieder weldenkend mens weet...', 'natuurlijk', 'duidelijk' en 'helder'. Het doet denken aan wat er gebeurt in echtelijke ruzies.

Stats

Forum post count: 2

Records logged: 278

Nominate Jan Poolen for a new award

Activity map

Jan Poolen's activity map

Clubs

Events

0 future events, 58 past events