Jan Poolen

Started juggling 2009-10-28

Pleidooi voor onzekerheid

Veel politici hebben een broertje dood aan de onzekerheid en relativisme, zij gaan voor duidelijkheid en rechtlijnigheid hoe ongenuanceerd dan ook.
Het ruwe debat dat daardoor ontstaat heeft zijn eigen idioom., met termen als 'ieder weldenkend mens weet...', 'natuurlijk', 'duidelijk' en 'helder'. Het doet denken aan wat er gebeurt in echtelijke ruzies.

Stats

Forum post count: 2

Records logged: 405

Activity map

Jan Poolen's activity map

Clubs

Events

0 future events
89 past events

Total time spent at juggling festivals: 323 days