Brno Juggling Convention 2016

All juggling events in 2016
Juggling events in Czech Republic (Česká republika)‎, 2016

When:

Friday, 2016-02-12 to Sunday, 2016-02-14

Where:

Masarykova Univerzita - Fakulta Sportovnich Studii, Budova A34, Kamenice 735/5, 617 00 Brno

Websites:

http://www.brnojugglingconvention.cz/
http://www.facebook.com/events/1080386188639402
http://www.facebook.com/BrnoJugglingConvention/

Other events that happened at Brno Juggling Convention 2016

Fight Night Combat Tournament

Blurb

ČEŠTINA:

Obrovské prostory Fakulty Sportovních studijí a 3 dny nonstop žonglérských aktivit !!!

• 3 dny žonglování, točení, akrobacie, sdílení zkušeností......
• krásné prostředí univerzitního kampusu
• prostorné tělocvičny na žonglování, akrobacii i pohodlné spaní
• workshopy kontaktního žonglování, párové akrobacie, poi a další
• nezapomenutelná galashow BJC 2016
• nedělní Valentýnské žonglérské hry o zajímavé ceny
• přednáška o social circus aneb Žongluj pro dobrou věc

-------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Huge spaces of the Faculty of Sports Studies and 3 days of nonstop juggling activities !!!

• 3 days of juggling, poi, partner acrobatics, experience sharing.....
• beautiful venues of the University campus BRNO , CZ
• spacious gyms for juggling, acrobatics and comfortable sleeping
• invited workshops of contact juggling, pair acrobatics, poi, etc.
• unforgettable galashow BJC 2016
• St. Valentine´s juggling games
• lecture on social circus – “Juggle for a good thing!”

Brno Juggling Convention 2016 elsewhere on the Edge

View trivia (0)