Covid-19 is still a threat. Please do not attend any gathering until your country's social distancing restrictions have been lifted.

Brno Juggling Convention 2016

All juggling events in 2016
Juggling events in Czech Republic (Česká republika)‎, 2016

When:

Friday, 2016-02-12 to Sunday, 2016-02-14

Where:

Masarykova Univerzita - Fakulta Sportovnich Studii, Budova A34, Kamenice 735/5, 617 00 Brno

Websites:

http://www.brnojugglingconvention.cz/
http://www.facebook.com/events/1080386188639402
http://www.facebook.com/BrnoJugglingConvention/

Other events that happened at Brno Juggling Convention 2016

Fight Night Combat Tournament

Blurb

ČEŠTINA:

Obrovské prostory Fakulty Sportovních studijí a 3 dny nonstop žonglérských aktivit !!!

• 3 dny žonglování, točení, akrobacie, sdílení zkušeností......
• krásné prostředí univerzitního kampusu
• prostorné tělocvičny na žonglování, akrobacii i pohodlné spaní
• workshopy kontaktního žonglování, párové akrobacie, poi a další
• nezapomenutelná galashow BJC 2016
• nedělní Valentýnské žonglérské hry o zajímavé ceny
• přednáška o social circus aneb Žongluj pro dobrou věc

-------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Huge spaces of the Faculty of Sports Studies and 3 days of nonstop juggling activities !!!

• 3 days of juggling, poi, partner acrobatics, experience sharing.....
• beautiful venues of the University campus BRNO , CZ
• spacious gyms for juggling, acrobatics and comfortable sleeping
• invited workshops of contact juggling, pair acrobatics, poi, etc.
• unforgettable galashow BJC 2016
• St. Valentine´s juggling games
• lecture on social circus – “Juggle for a good thing!”

Who went

Brno Juggling Convention 2016 elsewhere on the Edge

View trivia (0)